O nás

Pozvánka na členskou schůzi 17. 4. 2024

Součástí programu schůze je i změna stanov. Návrh změn viz dokument ke stažení.

Pro garážníky Božkov:

AUKCE vyhlášená UZSVM na prodej pozemků pod garážemi Plzeň – Božkov p.č.3644/…..katas.ůzemí Plzeň,obec Plzeň

Stát se rozhodl prodat formou aukce pozemky p.č.3644/……pod garážemi, kde stavby garáží vlastní jiný majitel a nejsou předmětem prodeje. Nový majitel pozemku s těmito garážemi nebude moci nikterak nakládat ani je užívat!

Krajským soudem stanovaná cena za nájem pozemku je 35,-kč/m2/rok. Soudem určený odhadce stanovil cenu pozemku na 1200,-kč/m2.

Tyto údaje ve své aukční nabídce UZSVM neudává.

Také UZSVM neudává, další důležité údaje jako je stavba přivaděče, která dle plánu bude zřejmě zasahovat do těchto pozemků a garáží, stane-li se tak, tyto pozemky budou rozhodně v rámci zájmu města a stavby použity na stavbu přivaděče. Jde o to, jestli bude město ochotno za tyto pozemky zaplatit tolik, za co jsou pozemky v dražbě nabízeny a vydraženy, když odhadní cena pozemků je soudním znalcem stanovena na 1200kč/m2

Další co UZSVM zamlčuje , je příjezdová cesta k těmto pozemkům, kdy není jasné komu a za kolik ji UZSVM bude prodávat a zdali poté vůbec bude možné se k těmto pozemkům dostat, když se jedná o manipulační plochu a případný majitel Vám nemusí umožnit vjezd na tento pozemek a tedy se dostat ke svému pozemku či na něm postavené garáži.

Toto vše UZSVM zamlčuje a nám , jako Automotoklubu Plzeň Slovany, kdy UZSVM lživě udává že se jedná o náš areál, jsou zájemci o pozemek kladeny různé dotazy k tomuto prodeji, proto zde tyto informace uvádíme.

Za AMK Dyček

 

 

Dokumenty:

Stanovy AMK

Upravený provozní řád vč. požárního řádu a poplachové směrnice 9 11.11

Stanovy UAMK ČR

 

Plán práce výboru 2023

Seznam členů výboru a DK 2023

 


Nabídka pronájmu: