Energie Skladová

Hlášení spotřeby elektrické energie za aktuální rok, je nutné učinit od 10. do 31.12. tohoto roku na přiloženém formuláři. Hlášení je možné odevzdat osobně v sekretariátu AMK Slovany středa 16:00-18:00, nebo v dílně u p.Ferdy, dále vhodit do schránky na dílně nebo na sekretariátu.

Hlášení-el.en_.-SKLADOVÁ-Hlášení-el.en_.-SKLADOVÁ-2022

 

Další dokumenty: