Energie Skladová

Hlášení spotřeby elektrické energie za rok 2019 je nutné učinit do 15.12.2019 na přiloženém formuláři. Hlášení je možné odevzdat osobně v sekretariátu AMK Slovany středa 16:00-18:00, nebo v dílně u p.Ferdy, dále vhodit do schránky na dílně nebo na sekretariátu.

Hlášení-el.en_.- SKLADOVÁ – 2019

Další dokumenty:
Finanční úhrady za elektrickou energii v areálu AMK Skladová