Energie Skladová

Hlášení spotřeby elektrické energie za rok 2018 je nutné učinit do 15.12.2018 na přiloženém formuláři. Hlášení je možné odevzdat osobně (v sekretariátu AMK Slovany středa 16:00-18:00, nebo v dílně u p.Ferdy), dále vhodit do schránky na dílně nebo na sekretariátu) případně elektronicky odesláním vyplněného formuláře na adresu amkplzenslovany@seznam.cz (do pole předmět uveďte text „Energie 2018“).

HLÁŠENKA SPOTŘEBY 2018 – web

Další dokumenty:
Finanční úhrady za elektrickou energii v areálu AMK Skladová